Ochrona przyrody


Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ochronie

10‑10‑2018 08:10:26
Karta Informacyjna
RS.6121 Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ochronie

 

I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).
II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;
 • wniosek o wykreślenie z rejestru;
 • wniosek o dokonanie zmian w rejestrze.
III. Wymagane załączniki do wniosku o wpis do rejestru
 • kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia:

- zezwolenia na import zwierzęcia do kraju;
- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku;
- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii,
   potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli

 • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.
IV. Dokumenty do wglądu
 • Oryginały ww. dokumentów.
V. Opłaty
 • opłata skarbowa* 26,00 zł od każdego gatunku zgłoszonego do rejestru;
 • opłata skarbowa* 17 zł za wydanie zaświadczenia w sprawie wykreślenia zwierząt z rejestru
VI. Termin załatwienia sprawy
 • do 1 miesiąca
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych
VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Plac Wojewódzki 3; 98-200 Sieradz
  tel.: 43 822-49-15
VIII. Godziny pracy
 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
IX. Jednostka odpowiedzialna
 • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, e-mail: spsieradz_rs@finn.pl
X. Tryb odwoławczy
 • brak
XI. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Miasto Sieradz
Nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Biernat , w dniu:  04‑01‑2006 08:16:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Biernat
email: spsieradz-abiernat@finn.pl tel.:043 8224915
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2018 08:23:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive