Wybory Samorządowe 2018


Uchwała Nr 7/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

19‑10‑2018 14:51:51

Uchwała  Nr 7/2018
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Sieradzu

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zasad i trybu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej
w dniach 20 - 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., Powiatowa Komisja Wyborcza w Sieradzu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb pracy Powiatowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „Komisją” :

1) Członkowie Powiatowej Komisji Wyborczej będą dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, sala 113 tel. 43 822 42 12, fax. 43 822 55 57,

2) dyżury pełnione będą w dniach:

20 października 2018r. (sobota) w godzinach 800 – 1800
21 października 2018r. (niedziela) w godzinach 800 - 2030

3) pełniący dyżur będą poinformowani o miejscu pobytu pozostałych osób wchodzących w skład Komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia Komisji w celu rozstrzygnięcia spraw związanych z wyborami.

4) Komisja podejmie pracę w możliwie pełnym składzie w dniu 21 październik br. o godz. 21.00.

§ 2. Szczegółowy harmonogram dyżurów Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się pracownikowi Starostwa odpowiedzialnemu za organizację wyborów na obszarze powiatu, którego zobowiązuje się do niezwłocznego podania uchwały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Jeden egzemplarz uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

w Sieradzu
(-) Lilla Ewa Perka

 

Załącznik do Uchwały Nr 7
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Sieradzu z dnia 18 października 2018r

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W SIERADZU

Lp.

Data

Godzina

Członkowie Komisji

1.

 

 

 

20.10.2018r.

800 - 1030

p. Monika MROWICKA

1030 – 1300

p. Izabela MŁODAK

1300 – 1530

p. Wioletta MIKOŁAJCZYK

1530- 1800

p. Jan KORPA

2.

 

 

 

 

 

21.10.2018r.

 

800 - 1030

p. Andrzej BIERNAT

1030 – 1300

p. Mariola JABŁONSKA

1300 – 1530

P. Katarzyna SURÓWKA

1530- 1800

p. Jakub CZERNOW

1800-2030

p. Monika OSZCZĘDA

2030

2100

P. Lilla Ewa Perka

Pełny skład komisji do zakończenia prac związanych

z ustaleniem wyników


Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 27 września 2018 r.

05‑10‑2018 13:57:29

OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu
z dnia 27 września 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Powiatu Sieradzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Sieradzu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Sieradzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1

 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

BĄDZIOR Mariusz Grzegorz, lat 47, zam. Kowale

2.

TERKA Michał Waldemar, lat 32, zam. Sieradz

3.

OLEJNIK Magdalena Anna, lat 61, zam. Sieradz

4.

SZCZEPANIAK-ZDUNEK Anna Małgorzata, lat 52, zam. Sieradz

5.

KOZUŃ Karol Wojciech, lat 36, zam. Sieradz

6.

JURKOWSKA Małgorzata, lat 52, zam. Sieradz

7.

KIEŁBASA Zdzisław Stanisław, lat 64, zam. Sieradz

8.

WESELSKI Andrzej Marian, lat 67, zam. Sieradz

9.

TOMALA Elżbieta Małgorzata, lat 63, zam. Sieradz

10.

MAJEWSKI Marcin Roman, lat 33, zam. Sieradz

 

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

GOTKOWICZ Kazimiera Marianna, lat 58, zam. Sieradz

2.

DĘGA-FRĄTCZAK Sylwia Bogumiła, lat 38, zam. Sieradz

3.

CHRABELSKI Jakub Jan, lat 22, zam. Sieradz

4.

NOWAK Bogdan Władysław, lat 58, zam. Grabowiec

5.

WARDĘGA Grzegorz, lat 58, zam. Sieradz

6.

SZALIŃSKA Arleta Anna, lat 46, zam. Sieradz

7.

GOTKOWICZ Jerzy Stanisław, lat 56, zam. Stoczki

8.

KURPISZ Patryk, lat 31, zam. Sieradz

9.

WIDERSKA Ewa, lat 48, zam. Niedoń

10.

HOŁUBOWICZ Jan, lat 80, zam. Sieradz

 

Lista nr 14 - KWW ZIEMIA SIERADZKA

1.

WALCZAK Jacek, lat 53, zam. Sieradz

2.

KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław, lat 63, zam. Sieradz

3.

PABICH Michał Marian, lat 25, zam. Męcka Wola

4.

WALUDA Bożena Anna, lat 58, zam. Grabowiec

5.

SULGAN Maciej Tomasz, lat 44, zam. Kuśnie

6.

MARCINOWSKA Barbara Jadwiga, lat 71, zam. Borzewisko

7.

KĘPKA Mirosław Arkadiusz, lat 50, zam. Sieradz

8.

JANIAK Krystyna Elżbieta, lat 63, zam. Sieradz

9.

WITEK Julia Agata, lat 19, zam. Sieradz

10.

WILCZYŃSKI Konrad Marek, lat 34, zam. Sieradz

 

Okręg wyborczy Nr 2

 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

KOŁODZIEJCZYK Jan, lat 52, zam. Sarny

2.

BITNER Łukasz Marian, lat 59, zam. Borysławice

3.

ROJANEK Małgorzata, lat 56, zam. Błaszki

4.

GŁOMB Zdzisława Anna, lat 66, zam. Woleń

5.

BIALIK Teofil, lat 69, zam. Borysławice

 

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

KOŁOSZCZYK Olga Anna, lat 30, zam. Maciszewice

2.

MIKOŁAJCZYK Dariusz, lat 51, zam. Kalinowa

3.

TRZECIAK Elżbieta, lat 63, zam. Borysławice

4.

JEZIORSKI Mikołaj, lat 37, zam. Stok Polski

5.

TORUŃSKI Jan, lat 63, zam. Niedoń

 

Lista nr 14 - KWW ZIEMIA SIERADZKA

1.

KIEŁBASA Arkadiusz Aleksy, lat 40, zam. Sieradz

2.

KAWCZYŃSKA Roksana, lat 25, zam. Sarny

3.

NIEDŹWIEDZKI Robert Marek, lat 23, zam. Stok Polski

4.

RAJEWSKA Barbara Grażyna, lat 65, zam. Sarny

5.

ADAMCZEWSKI Michał Roman, lat 23, zam. Sarny

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

BALIŃSKI Tomasz Mikołaj, lat 60, zam. Warta

2.

WZGARDA Michał, lat 35, zam. Tubądzin

3.

PAWLAK Renata Ewa, lat 53, zam. Goszczanów

4.

ŻUBROWSKI Krzysztof Andrzej, lat 55, zam. Charłupia Mała

5.

MUSIAŁCZYK Anna, lat 57, zam. Sadokrzyce

6.

PAJĘCKA Joanna Dominika, lat 35, zam. Góra

7.

TELEGA Lech, lat 67, zam. Gawłowice

 

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

JOACHIMIAK Daniel Paweł, lat 39, zam. Dzierzązna

2.

KOWALSKA Sara Ewa, lat 31, zam. Rożdżały

3.

BRUŚ Sławomir Stanisław, lat 63, zam. Goszczanów

4.

ZIENTARA Julita, lat 23, zam. Kobierzycko

5.

KUCIŃSKI Ireneusz, lat 60, zam. Cielce

6.

CZYŻEWSKA Kinga Elżbieta, lat 26, zam. Poradzew

7.

KOLANKOWSKI Tomasz Marcin, lat 35, zam. Smardzew

 

Lista nr 14 - KWW ZIEMIA SIERADZKA

1.

CZARNECKI Zbigniew Jerzy, lat 66, zam. Dzierzązna

2.

KAMIŃSKA Anna Maria, lat 48, zam. Goszczanów

3.

CIESIELSKA Katarzyna, lat 44, zam. Wola Miłkowska

4.

JEZIORSKA Justyna Maria, lat 47, zam. Orzeł Biały

5.

PACHOLAK Beata Krystyna, lat 41, zam. Sieradz

6.

OLCZYK Marek Ireneusz, lat 40, zam. Warta

7.

CZŁAPA Mirosław, lat 55, zam. Wilczków

 

Okręg wyborczy Nr 4

 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

HANKIEWICZ Jan, lat 64, zam. Sieradz

2.

GZIK Beata, lat 37, zam. Strzałki

3.

FORNALCZYK-LISIAK Marianna Zofia, lat 69, zam. Sieradz

4.

ZIĘTERSKA Justyna Elżbieta, lat 30, zam. Burzenin

5.

ANDRYCH Rajmund, lat 55, zam. Biskupice

 

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

PALMA Daniel Łukasz, lat 39, zam. Witów

2.

STANIEWSKI Jakub, lat 22, zam. Kłocko

3.

MIŁEK Joanna Marianna, lat 41, zam. Charłupia Mała

4.

JUŚKIEWICZ Joanna Agnieszka, lat 34, zam. Stoczki

5.

SZYMALA Jan, lat 54, zam. Jeziory

 

Lista nr 14 - KWW ZIEMIA SIERADZKA

1.

PŁÓCIENNIK Marek, lat 53, zam. Waszkowskie

2.

WALCZAK Beata, lat 51, zam. Sieradz

3.

SZCZEŚNIAK Jacek, lat 46, zam. Sieradz

4.

CIEŚLAK Weronika, lat 23, zam. Stawiszcze

5.

KUJAWIAK Rafał Łukasz, lat 26, zam. Sieradz

 

Okręg wyborczy Nr 5

 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

SZEWCZYK Edward Józef, lat 67, zam. Złoczew

2.

SOSIN Tomasz, lat 41, zam. Leliwa

3.

KURZAJ Janina, lat 53, zam. Brąszewice

4.

DOBRUCHOWSKA Ewa, lat 51, zam. Charłupia Mała

5.

GAJDA Elżbieta Zdzisława, lat 57, zam. Złoczew

6.

KUPIS Mariusz, lat 51, zam. Brzeźnio

 

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

STERNA Artur, lat 52, zam. Krzaki

2.

BEDNAREK Bożena, lat 42, zam. Klonowa

3.

WŁODARCZYK Paweł Leszek, lat 64, zam. Złoczew

4.

CICHECKA Dominika, lat 20, zam. Pipie

5.

ŁAWNICZAK Michał, lat 40, zam. Brąszewice

6.

KOWALSKA Anna Teresa, lat 44, zam. Złoczew

 

Lista nr 14 - KWW ZIEMIA SIERADZKA

1.

CZYŻAK Andrzej Jan, lat 62, zam. Kliczków Mały

2.

PAŁKA Mariusz Witold, lat 45, zam. Złoczew

3.

MAŃKA Elżbieta, lat 47, zam. Złoczew

4.

ŻYŚKO Alicja Konstancja, lat 70, zam. Brzeźnio

5.

WYSOCKA Jadwiga, lat 57, zam. Stefanów Ruszkowski

6.

KUCHARSKI Antoni Włodzimierz, lat 72, zam. Wandalin

 

 

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Sieradzu
Lilla Ewa Perka

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

14‑09‑2018 13:00:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 3/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

13‑09‑2018 08:22:02

Uchwała Nr 3/2018
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Sieradzu

z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie zasad i trybu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w dniach 12 - 17 września 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., Powiatowa Komisja Wyborcza w Sieradzu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb pracy Powiatowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „Komisją” :

  1. co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, tel. 43 822 42 12, fax. 43 822 55 57, tel. kom. 693 531 898

  2. dyżury pełnione będą w dniach:

12 września 2018r. (środa) w godzinach 1200 - 1530

13 września 2018r. (czwartek) w godzinach 1200 - 1530

14 września 2018r. (piątek) w godzinach 1200 - 1530

15 września 2018r. (sobota) w godzinach 1200 - 1800

17 września 2018r. (poniedziałek) w godzinach 1500 - 2400

  1. pełniący dyżur będą poinformowani o miejscu pobytu pozostałych osób wchodzących w skład Komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia Komisji w celu rozstrzygnięcia spraw związanych z wyborami, np. podjęcia uchwały o skreśleniu kandydata bądź unieważnienia rejestracji listy.

  2. Komisja podejmie pracę w możliwie pełnym składzie w dniu 17 września 2018r. o godz. 2100.

§ 2. Szczegółowy harmonogram dyżurów Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się pracownikowi Starostwa odpowiedzialnemu za organizację wyborów na obszarze powiatu, którego zobowiązuje się do niezwłocznego podania uchwały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Jeden egzemplarz uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Sieradzu

(-) Lilla Ewa Perka

(pieczęć Komisji)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 1/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

13‑09‑2018 08:18:32

Uchwała Nr 1/2018
Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu
z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Powiatowa Komisja Wyborcza w Sieradzu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Pan Jan KORPA został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Sieradzu

(-) Lilla Ewa Perka

 

(pieczęć Komisji)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE STAROSTY SIERADZKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r.

05‑09‑2018 11:08:50

OBWIESZCZENIE
STAROSTY SIERADZKIEGO
z  dnia  22  sierpnia  2018 r.

 

Na podstawie art. 422  w  związku  z  art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej  w Sieradzu w wyborach do Rady Powiatu Sieradzkiego zarządzonych  na dzień  21 października 2018 r.:

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego (gminy)

Liczba wybieranych radnych w okręgu

1

Miasto  Sieradz

8

2

Gmina Błaszki

3

3

Gmina  Goszczanów, Warta, Wróblew

5

4

Gminy:  Burzenin  i  Sieradz 

3

5

Gminy:  Brąszewice,  Brzeźnio,  Klonowa,  Złoczew,

4

 

Siedziba  Powiatowej  Komisji  Wyborczej  w  Sieradzu  mieści  się  w  Starostwie Powiatowym w Sieradzu,  98 – 200  Sieradz,  Plac Wojewódzki  3,  I  piętro,  sala  114. Tel.  43-822-42-12,  Fax. 43-822-55-57

Starosta Powiatu  Sieradzkiego
(-)  Mariusz   BĄDZIOR

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

24‑08‑2018 11:16:22

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I

z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do składów
powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Roman Dąbek - tel. +48 43 822-05-01 wewn. 404 , w dniu:  24‑08‑2018 10:59:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Krzystanek
email: pkrzystanek@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑10‑2018 07:49:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive