Starosta Powiatu


Starosta Sieradzki

03‑08‑2015 15:14:49
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Imię i nazwisko: Mariusz Bądzior
Data objęcia stanowiska: 08-03-2016
Budynek Urzędu: Starostwo Powiatu Sieradzkiego - Budynek A
Numer pokoju: 118
Telefony: tel. 43 822-78-62; wewn. 117
Godziny przyjmowania w sprawach skarg i wniosków: Poniedziałek 800 - 1430
Zadania realizowane przez Starostę:
  • Organizowanie pracy Starostwa.
  • Podejmowanie działań m. in. poprzez rozszerzanie zarządzeniami zakresów obowiązków wydziałów - zapewniających prawidłową realizację zadań powiatu.
  • Upoważnienie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
  • Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
  • Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
  • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
  • Powoływanie zarządzeniami - na czas określony - samodzielnych stanowisk i zespołów roboczych do wykonywania pilnych i ważnych dla powiatu zadań wynikających z ustaw oraz uchwał organów powiatu.
  • Nadzór nad realizacją zadań powiatu poprzez służby Starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne w dziedzinach: rolnictwo, ochrona środowiska i leśnictwo, geodezja, gospodarka mieniem powiatu, finanse i organizacja, audyt i kontrola wewnętrzna, planowanie, architektura i inwestycje, sprawy obywatelskie oraz ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.
  • Wykonywanie zadań ustawowych w stosunku do inspekcji i straży.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Paweł Krzystanek
email: pkrzystanek@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  29‑03‑2006 15:25:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  29‑03‑2006 15:25:59
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2015 15:16:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie