Ochrona przed hałasem


Karta Informacyjna - decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

05‑11‑2015 14:00:34

Karta Informacyjna

RS.6241

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

Podstawa Prawna

  • art.115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póz. zm./
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku / tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112/

Wymagane dokumenty

  • Pomiary przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu poza zakładem

Wzory dokumentów do pobrania

Brak

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Termin załatwienia sprawy

  • do 1 miesiąca
  • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Decyzje wydaje się z urzędu.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Plac Wojewódzki 3, 98 – 200 Sieradz

tel. (43) 822 – 49 – 15  (pokój) 325

e-mail: spsieradz_rs@finn.pl

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Solecka , w dniu:  05‑11‑2015 13:58:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Krzystanek
email: pkrzystanek@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  05‑11‑2015 13:58:37
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2015 14:06:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie