Wydział Komunikacji i Transportu


Rachunek bankowy właściwy dla opłaty za rejestrację, prawo jazdy, transport drogowy:
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
nr rachunku: 55 1020 4564 0000 5802 0010 9488


Rachunek bankowy właściwy dla opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, uwierzytelnienie dokumentów:
Gmina i Miasto Sieradz
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
nr rachunku: 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców

19‑02‑2018 10:36:39

W Y K A Z
Ośrodków Szkolenia Kierowców – Szkół Nauki Jazdy w Powiecie Sieradzkim

Stan na 31.12. 2017 wynosi – 38 pozycji

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

27‑12‑2017 10:13:18

W związku z ogłoszeniem zamiaru ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego stosownie do art. 34 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U z 2017, poz. 2371) podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, a zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 roku

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej,

  2. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

  3. Tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

STAROSTA
Mariusz Bądzior

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH Rok 2017 III-ci kwartał

29‑11‑2017 14:04:36

 

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH Rok 2017 II-gi kwartał

29‑11‑2017 14:02:27


Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH Rok 2017 I-szy kwartał

25‑04‑2017 12:45:48

 

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Ogłoszenie
25‑04‑2017 08:39:08

OGŁOSZENIE
o zmianie ogłoszenia o zamiarze ogłoszenia postępowania
o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1867), wprowadzam poniżej wskazane zmiany.

  • punkt 2. ogłoszenia uzyskuje brzmienie:

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

- bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Dz.U. z 2016, poz. 1867)

Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1867), Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie.

Wobec ustalenia, iż planowany przedmiot umowy wypełnia niniejsze kryterium, zasadnym jest wprowadzenie zmiany we wskazanym zakresie.

Zmiana ustalonego pierwotnie trybu przeprowadzenia postępowania z postępowania o udzielenie zamówienia na zamiar bezpośredniego zawarcia umowy jest dopuszczalna na mocy zapisu art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1867), przewidującego możliwość wprowadzenia modyfikacji uwzględnionej w art. 23 ust. 4 pkt 2) tj. w zakresie określenia przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się:

1) Biuletyn Informacji Publicznej,

2) Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

3) Tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

 

STAROSTA

Mariusz Bądzior

 

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH Rok 2016 IV-ty kwartał

27‑03‑2017 09:02:07
Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nowy sposób załatwiania interesantów

21‑02‑2017 14:08:31

Załatwianie interesantów
w Wydziale Komunikacji i Transportu


Rada Powiatu i Zarząd Powiatu zatwierdziły sposób załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu związanych z prowadzeniem ewidencji pojazdów.

W myśl tych ustaleń aby dokonać ww. czynności należy ustalić telefonicznie (043 822-37-79 lub 043 822-05-01 wew. 385) bądź osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (parter, budynek Starostwa Powiatowego w Sieradzu) - termin i godzinę załatwienia sprawy lub przez Internet za pośrednictwem formularz elektronicznego - www.esp.pwpw.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

15‑12‑2016 09:21:19

USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG I ICH PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM

Starosta realizuje zadania polegające na usuwaniu pojazdów z dróg i ich przechowywaniu na wyznaczonym parkingu strzeżonym we współpracy z podmiotami wyłonionymi zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Odbiór pojazdu jest możliwy po przedstawieniu dowodu uiszczeniu opłaty na rzecz Powiatu Sieradzkiego za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz zezwolenia na odbiór pojazdu wydanego przez podmiot wydający dyspozycję jego usunięcia.

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH Rok 2016 III-ci kwartał

27‑10‑2016 14:57:48
Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 25 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Strumiński , w dniu:  27‑06‑2007 11:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wyszkowski
email: mwyszkowski@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  27‑06‑2007 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2018 10:39:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie