Wydział Organizacyjny


Wynajem nieruchomości

02‑04‑2019 12:39:59

Starosta Sieradzki – Skarb Państwa

informuje, że na podstawie art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 i 2348, z 2019 r., poz. 270) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony.

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

14‑01‑2019 12:20:31

ZARZĄD POWIATU
w SIERADZU
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Ogłoszenie wyników konkursu ofert
na wsparcie zadań publicznych
z zakresu turystyki  i krajoznawstwa oraz
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zadanie

Nazwa zadania
Nazwa stowarzyszenia

Dotacja

w zł

Nr 1

Promocja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

-

3.500

z tego dla:

 

1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warcie

-

2.400

 

2

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich RAKOWICZANKA w Rakowicach

-

1.100

 

Nr 2

Współzawodnictwo powiatowe szkół powiatu sieradzkiego

-

36.000

z tego dla:

 

1

Sieradzki Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu

-

36.000

 

Ogółem przyznane dotacje

-

 

39.500

Sieradz, dnia 14 stycznia 2019 roku

WICESTAROSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
Kazimiera Gotkowicz

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sieradzkiego

04‑01‑2019 13:19:59

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sieradzkiego, o której mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynajem lokali mieszkalnych

02‑01‑2019 14:28:37

Starosta Sieradzki

informuje, że na podstawie art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204) podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony – do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Sieradzkiego z dnia 17 grudnia 2018 roku

18‑12‑2018 13:35:13

Zarządzenie nr 39/2018
Starosty Sieradzkiego
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie: wymiaru i rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sieradzu w 2019 roku.

Działając na podstawie art.42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018, poz.1260) – w związku z art.26 ust.4a Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sieradzu

zarządzam, co następuje:

§1.1 Od 1 stycznia 2019r. ustalam z zastrzeżeniem ust.2 następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników Starostwa:

  • od poniedziałku do piątku - 730 - 1530

2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy sprzątaczek ustalam w następujący sposób:

  • od poniedziałku do piątku - 730- 2000

3. Godziny rozpoczyna i kończenia pracy portierów ustalam w następujący sposób:

  • od poniedziałku do niedzieli - 700 - 1900

- 1900 - 700

§2.1. W 2019 roku wszystkie soboty dla pracowników Starostwa są dniami wolnymi od pracy.

2. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na szczególne potrzeby Starostwa dopuszcza się możliwość ustalenia innego dnia wolnego w 5 dniowym tygodniu pracy.

§3 Wymiar czasu pracy w 2019 roku wynosi 2008 godzin tj.251 dni i w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

Miesiąc

Święta wpływające na wymiar czasu pracy

Faktyczna liczba dni roboczych

Godzinowy miesięczny wymiar czasu pracy

Styczeń

1

22

176

Luty

0

20

160

Marzec

0

21

168

Kwiecień

1

21

168

Maj

2

21

168

Czerwiec

1

19

152

Lipiec

0

23

184

Sierpień

1

21

168

Wrzesień

0

21

168

Październik

0

23

184

Listopad

2

19

152

Grudzień

2

20

160

Ogółem:

10

251

2008

 

§4. Treść niniejszego zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na drzwiach wejściowych do budynku Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wszystkim pracownikom Starostwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą 01.01.2019 roku.

STAROSTA
Mariusz Bądzior

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

13‑03‑2018 14:15:07

W związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Starosta Sieradzki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 grudnia 1967 r., znak: KI.IV-680/760/67 w sprawie wpisania do rejestru zabytków bramy i ogrodzenia kościoła św. Krzyża w Złoczewie, nr rejestru: 879.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( WUOZ-BR.5140.8.2018.PU )

08‑02‑2018 09:31:56

W związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Starosta sieradzki informuje, iż na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP usytuowanego przy ul. ks. Radzymińskiego 2 w Charłupi , gm. Sieradz, pow. sieradzki wraz z nieruchomością gruntową usytuowaną w Charłupi Małej, gm. Sieradz, pow. sieradzki, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 268, obręb 0006 Charłupia Mała (w załączeniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania).

Pełna treść w załączonym skanie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Schemat procedury kontroli
23‑02‑2017 13:37:24

SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI
WYNIKAJĄCY Z USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Rozporządzenie nr 2/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu

19‑11‑2012 08:57:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu

25‑07‑2012 13:21:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Zabłocka , w dniu:  03‑01‑2006 11:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Zablocka
email: mzablocka@finn.pl tel.:+48 43 822 49 88
, w dniu:  03‑01‑2006 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑04‑2019 12:41:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie