Powiat Sieradzki
Search:
Wydział Komunikacji i Transportu


Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców - Szkół Nauki Jazdy w Powiecie Sieradzkim
2015-04-23 09:13:39(39 KB)More...
ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH w roku 2014

Pełna treść w załączonym pliku.
2015-04-22 11:26:20(81 KB)More...
"Historia Pojazdu" Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów (2015-03-23 09:35:49)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod adresem https://historiapojazdu.gov.pl realizuje usługę "Historia Pojazdu" Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce.
Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.
 More...
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (2015-03-23 09:21:59)
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca dostępną pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/ .

Skrzynka ta pozwala na składanie dokumentów elektronicznych w następujących sprawach:

Rejestracja pojazdów
 • rejestracja pojazdów
 • rejestracja czasowa pojazdu
 • wyrejestrowanie pojazdu

Uprawnienia kierowców
 • potwierdzenie kwalifikacji
 • przywrócenie cofniętego uprawnienia - pozwolenie tramwajowe
 • przywrócenie cofniętego uprawnienia - prawo jazdy
 • wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • wydanie pozwolenia tramwajowego
 • wydanie prawa jazdy
 • wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicą RP)
 • wydanie wtórnika pozwolenia tramwajowego
 • wydanie wtórnika prawa jazdy
 • wymiana dokumentu na podstawie art. 150 ustawy - Prawo Jazdy
 • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzania kwalifikacji
 • wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem
 • zwrot zatrzymanego pozwolenia tramwajowego
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy

W celu złożenia wniosku na stronie https://www.esp.pwpw.pl należy najpierw dokonać rejestracji użytkownika.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help
 More...
Nowe zasady w ubieganiu się o prawo jazdy (2013-01-21 08:27:30)
W dniu 19 stycznia 2013r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r. poz. 151 ze zmianami), która wprowadza nowe zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w tym zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami.
Nowe zasady

Do tej pory było tak, że adept pojawiał się w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców i tam składał wszystkie dokumenty, łącznie z zaświadczeniem od lekarza. Nowym rozwiązaniem jest zmiana systemu obiegu dokumentów przedkładanych przez osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Od dnia 19 stycznia 2013r. przyszły kierowca powinien osobiście lub elektronicznie złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z niezbędnymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego.

Po weryfikacji dokumentów generowany będzie w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK). Na szkolenie kandydat na kierowcę będzie się zgłaszał do dowolnie wybranego ośrodka szkolenia kierowców z numerem PKK, który po zakończeniu szkolenia zaktualizuje profil o dane potwierdzające jego ukończenie. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego po pobraniu PKK i przeprowadzeniu egzaminu państwowego również zaktualizuje w systemie teleinformatycznym profil o dane dotyczące pozytywnie zdanego egzaminu Państwowego.

Następnie, już na podstawie zaktualizowanego profilu kandydata na kierowcę, zostanie zamówiony dokument prawa jazdy.

 More...
PWPW - prawo jazdy i dowód rejestracyjny (2010-07-08 12:07:58)
Tutaj można sprawdzić czy  prawo jazdy jest gotowe do odbioru:
www.kierowca.pwpw.pl

Tutaj można sprawdzić czy  dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru: 
www.pojazd.pwpw.pl

 More...
Nowy sposób załatwiania interesantów (2007-06-04)

Rada Powiatu i Zarząd Powiatu zatwierdziły nowy sposób załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu związanych z prowadzeniem ewidencji pojazdów.

W myśl tych ustaleń aby dokonać ww. czynności należy ustalić telefonicznie (043 822-37-79 lub 043 822-05-01 wew. 380) bądź osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (parter, budynek A Starostwa Powiatowego w Sieradzu) - termin i godzinę załatwienia sprawy.

 More...
ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH I połowa 2014
2014-08-19 07:34:30(80 KB)More...
ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH Rok 2013
2014-03-13 13:12:37(148 KB)More...
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w Powiecie Sieradzkim
W Y K A Z
Stacji Kontroli Pojazdów w Powiecie Sieradzkim
2014-10-31 14:23:50(75 KB)More...