Wydział Komunikacji i Transportu


Rachunek bankowy właściwy dla opłaty za rejestrację, prawo jazdy, transport drogowy:
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
nr rachunku: 55 1020 4564 0000 5802 0010 9488


Rachunek bankowy właściwy dla opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, uwierzytelnienie dokumentów:
Gmina i Miasto Sieradz
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
nr rachunku: 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH Rok 2017 I-szy kwartał

25‑04‑2017 12:45:48

 

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Ogłoszenie
25‑04‑2017 08:39:08

OGŁOSZENIE
o zmianie ogłoszenia o zamiarze ogłoszenia postępowania
o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1867), wprowadzam poniżej wskazane zmiany.

 • punkt 2. ogłoszenia uzyskuje brzmienie:

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

- bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Dz.U. z 2016, poz. 1867)

Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1867), Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie.

Wobec ustalenia, iż planowany przedmiot umowy wypełnia niniejsze kryterium, zasadnym jest wprowadzenie zmiany we wskazanym zakresie.

Zmiana ustalonego pierwotnie trybu przeprowadzenia postępowania z postępowania o udzielenie zamówienia na zamiar bezpośredniego zawarcia umowy jest dopuszczalna na mocy zapisu art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1867), przewidującego możliwość wprowadzenia modyfikacji uwzględnionej w art. 23 ust. 4 pkt 2) tj. w zakresie określenia przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się:

1) Biuletyn Informacji Publicznej,

2) Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

3) Tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

 

STAROSTA

Mariusz Bądzior

 

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH Rok 2016 IV-ty kwartał

27‑03‑2017 09:02:07
Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nowy sposób załatwiania interesantów

21‑02‑2017 14:08:31

Załatwianie interesantów
w Wydziale Komunikacji i Transportu


Rada Powiatu i Zarząd Powiatu zatwierdziły sposób załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu związanych z prowadzeniem ewidencji pojazdów.

W myśl tych ustaleń aby dokonać ww. czynności należy ustalić telefonicznie (043 822-37-79 lub 043 822-05-01 wew. 385) bądź osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (parter, budynek Starostwa Powiatowego w Sieradzu) - termin i godzinę załatwienia sprawy lub przez Internet za pośrednictwem formularz elektronicznego - www.esp.pwpw.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

15‑12‑2016 09:21:19

USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG I ICH PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM

Starosta realizuje zadania polegające na usuwaniu pojazdów z dróg i ich przechowywaniu na wyznaczonym parkingu strzeżonym we współpracy z podmiotami wyłonionymi zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Odbiór pojazdu jest możliwy po przedstawieniu dowodu uiszczeniu opłaty na rzecz Powiatu Sieradzkiego za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz zezwolenia na odbiór pojazdu wydanego przez podmiot wydający dyspozycję jego usunięcia.

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

02‑12‑2016 08:03:56

OGŁOSZENIE

o zmianie ogłoszenia o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016, poz. 1867), wprowadzam następujące zmiany w punkcie 3 tego ogłoszenia:

po tekście linia komunikacyjna nr 8
Połączenia komunikacyjne:
Sieradz-Wróblew-Sadokrzyce-Wągłczew-Łubna,

dodać tekst

Linia komunikacyjna nr 9
Połączenia komunikacyjne:
Złoczew-Nowa Wieś-Rembów-Brzeźnio-Zapole-Próba-Tumidaj-Jeziory

STAROSTA
Mariusz Bądzior

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

16‑11‑2016 11:58:58

OGŁOSZENIE

o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015, poz. 1440), informuję, że w 2017 roku Starostwo Powiatowe w Sieradzu wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
  Starostwo Powiatowe w Sieradzu reprezentowane przez Starostę Sieradzkiego, Plac Wojewódzki 3 98 – 200 Sieradz,
 2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
   - wybór operatora w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2015, poz. 1440)
 3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywanie przewozy:
  - przedmiotem zamówienia jest świadczenie Publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych;

  Sieć komunikacyjna
  Linia komunikacyjna nr 1
  Połączenia komunikacyjne:
  Sieradz-Dzierlin-Biskupice-Małków-Warta-Cielce-Poprężniki-Gawłowice-Poradzew-Goszczanów,

  Linia komunikacyjna nr 2
  Połączenia komunikacyjne:
  Sieradz-Kłocko-Dębołęka-Zapole-Ruszków-Barczew-Pyszków-Lipno-Strzałki,

  Linia komunikacyjna nr 3
  Połączenia komunikacyjne:
  Sieradz-Smardzew-Rakowice-Charłupia Wielka-Rowy-Kliczków Wielki-Złotowizna-Krzaki-Kłiczków Mały-Bukowiec-Chajew-Wojtyszki,

  Linia komunikacyjna nr 4
  Połączenia komunikacyjne:
  Sieradz-Smardzew-Kościerzyn,

  Linia komunikacyjna nr 5
  Połączenia komunikacyjne:
  Sieradz-Żeglina-Bogumiłów-Chojne-Borzewisko-Bobrowniki-Tyczyn-Ligota-Witów-Burzenin-Majaczewice-Szczawno-Biadaczew-Niechmirów-Wolnica Niechmirowska-Niechmirów-Kamionka-Gronów-Brzeźnica-Gronówek-Szklana Huta,

  Linia komunikacyjna nr 6
  Połączenia komunikacyjne:
  Sieradz-Kłocko-Buczek-Dębołęka-Brzeźnio-Ostrów-Zwierzyniec-Starce-Godynice-Przedłęcze-Godynice-Czartoryja-Brąszewice-Błota-Kuźnica Zagrzebska-Kuźnica Błońska-Kuźnica-Sójki-Huta Klonowska,

  Linia komunikacyjna nr 7
  Połączenia komunikacyjne:
  Sieradz-Wróblew-Błaszki,

  Linia komunikacyjna nr 8
  Połączenia komunikacyjne:
  Sieradz-Wróblew-Sadokrzyce-Wągłczew-Łubna,

  Przewidywany sposób wynagrodzenia uprawnionego:
  - rekompensata  z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015, poz. 1440)
   
 4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia:
  - listopad 2017 roku;
 5. Zmiana informacji:
  Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2015, poz. 1440) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
 6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej,
  2. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Sieradzu,
  3. Tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

STAROSTA
Mariusz Bądzior

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH Rok 2016 III-ci kwartał

27‑10‑2016 14:57:48
Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca

23‑03‑2015 09:21:59
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca dostępną pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/ .

Skrzynka ta pozwala na składanie dokumentów elektronicznych w następujących sprawach:

Rejestracja pojazdów

 • rejestracja pojazdów
 • rejestracja czasowa pojazdu
 • wyrejestrowanie pojazdu

Uprawnienia kierowców
 • potwierdzenie kwalifikacji
 • przywrócenie cofniętego uprawnienia - pozwolenie tramwajowe
 • przywrócenie cofniętego uprawnienia - prawo jazdy
 • wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • wydanie pozwolenia tramwajowego
 • wydanie prawa jazdy
 • wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicą RP)
 • wydanie wtórnika pozwolenia tramwajowego
 • wydanie wtórnika prawa jazdy
 • wymiana dokumentu na podstawie art. 150 ustawy - Prawo Jazdy
 • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzania kwalifikacji
 • wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem
 • zwrot zatrzymanego pozwolenia tramwajowego
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy

W celu złożenia wniosku na stronie https://www.esp.pwpw.pl należy najpierw dokonać rejestracji użytkownika.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

"Historia Pojazdu" Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów

23‑03‑2015 09:35:49

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod adresem https://historiapojazdu.gov.pl realizuje usługę "Historia Pojazdu" Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce.
Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Strumiński , w dniu:  27‑06‑2007 11:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wyszkowski
email: mwyszkowski@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  27‑06‑2007 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2017 12:47:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie