Wydział Komunikacji i Transportu


Rachunek bankowy właściwy dla opłaty za rejestrację, prawo jazdy, transport drogowy:
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
PKO BP S.A. Oddział w Sieradzu
nr rachunku: 55 1020 4564 0000 5802 0010 9488


Rachunek bankowy właściwy dla opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, uwierzytelnienie dokumentów:
Gmina i Miasto Sieradz
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
nr rachunku: 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia

13-01-2016 15:15:14

Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sieradzkiego zwanego "Planem transportowym"

Oznaczenie sprawy: KT.I.7252.1.2016              

                                        

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

 

Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sieradzkiego zwanego „Planem transportowym”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:  opisany w załączniku nr 2.   

 

 1. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 czerwca 2016 roku      

 2.  Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

       cena – 100 %,

 

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do zaproszenia ofertowego;

- formularz propozycji cenowej opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sieradzkiego;

 

 1. Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość / usługi  określonej w oparciu o przedmiot zamówienia;

 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

 3. cena podana przez wykonawcę za usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki. 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Sieradzu

       ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz*, z dopiskiem” zapytanie ofertowe”

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.  

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2016 r. (termin ten powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania i upublicznienia zapytania ofertowego),

do godz. 12,00 w siedzibie zamawiającego: 98-200 Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 3

 

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania. 

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.02. 2016 r. , o godz. 12,15 w siedzibie zamawiającego.

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

Stanisław Brzeziecki  telefon: 438223779

 

STAROSTA SIERADZKI

DARIUSZ OLEJNIK

 

 

Pełna treść w załączonych plikach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH w roku 2014
22-04-2015 11:26:20

Pełna treść w załączonym pliku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

"Historia Pojazdu" Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów

23-03-2015 09:35:49

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod adresem https://historiapojazdu.gov.pl realizuje usługę "Historia Pojazdu" Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce.
Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca

23-03-2015 09:21:59
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca dostępną pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/ .

Skrzynka ta pozwala na składanie dokumentów elektronicznych w następujących sprawach:

Rejestracja pojazdów

 • rejestracja pojazdów
 • rejestracja czasowa pojazdu
 • wyrejestrowanie pojazdu

Uprawnienia kierowców
 • potwierdzenie kwalifikacji
 • przywrócenie cofniętego uprawnienia - pozwolenie tramwajowe
 • przywrócenie cofniętego uprawnienia - prawo jazdy
 • wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • wydanie pozwolenia tramwajowego
 • wydanie prawa jazdy
 • wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicą RP)
 • wydanie wtórnika pozwolenia tramwajowego
 • wydanie wtórnika prawa jazdy
 • wymiana dokumentu na podstawie art. 150 ustawy - Prawo Jazdy
 • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzania kwalifikacji
 • wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem
 • zwrot zatrzymanego pozwolenia tramwajowego
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy

W celu złożenia wniosku na stronie https://www.esp.pwpw.pl należy najpierw dokonać rejestracji użytkownika.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nowe zasady w ubieganiu się o prawo jazdy

21-01-2013 08:27:30
W dniu 19 stycznia 2013r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r. poz. 151 ze zmianami), która wprowadza nowe zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w tym zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami.
Nowe zasady

Do tej pory było tak, że adept pojawiał się w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców i tam składał wszystkie dokumenty, łącznie z zaświadczeniem od lekarza. Nowym rozwiązaniem jest zmiana systemu obiegu dokumentów przedkładanych przez osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Od dnia 19 stycznia 2013r. przyszły kierowca powinien osobiście lub elektronicznie złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z niezbędnymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego.

Po weryfikacji dokumentów generowany będzie w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK). Na szkolenie kandydat na kierowcę będzie się zgłaszał do dowolnie wybranego ośrodka szkolenia kierowców z numerem PKK, który po zakończeniu szkolenia zaktualizuje profil o dane potwierdzające jego ukończenie. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego po pobraniu PKK i przeprowadzeniu egzaminu państwowego również zaktualizuje w systemie teleinformatycznym profil o dane dotyczące pozytywnie zdanego egzaminu Państwowego.

Następnie, już na podstawie zaktualizowanego profilu kandydata na kierowcę, zostanie zamówiony dokument prawa jazdy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PWPW - prawo jazdy i dowód rejestracyjny

08-07-2010 12:07:58
Tutaj można sprawdzić czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:
www.kierowca.pwpw.pl

Tutaj można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:
www.pojazd.pwpw.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nowy sposób załatwiania interesantów

25-04-2012 09:30:00

Rada Powiatu i Zarząd Powiatu zatwierdziły nowy sposób załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu związanych z prowadzeniem ewidencji pojazdów.

W myśl tych ustaleń aby dokonać ww. czynności należy ustalić telefonicznie (043 822-37-79 lub 043 822-05-01 wew. 380) bądź osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (parter, budynek A Starostwa Powiatowego w Sieradzu) - termin i godzinę załatwienia sprawy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Strumiński
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wyszkowski
email: mwyszkowski@finn.pl tel.:+48 43 822 09 02
Data wytworzenia informacji:
27-06-2007 11:56:00
Data udostępnienia informacji:
13-01-2016 15:07:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data udostępnienia Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie